Dentosofia "la saviesa de les dents"

definitiva

La Dentosofia “la saviesa de les dents”, és un enfoc humanístic de l’odontologia, que considera la globalitat del teu ésser i supera el marc clàssic del tractament odontològic.

Tot allò que expressa i mostra la teva boca, acompanyat en tot moment pel teu dentòsof, t’ofereix un camí, un recorregut conscient, a través del qual, pots restablir l’ EQUILIBRI DE LA TEVA BOCA i amb ell, el de la totalitat del teu ésser.

Has de saber, que des d’el naixement, la boca està modelada físicament per les funcions vitals de la Respiració, la Deglució-Succió i la Masticació, les quals conformen el cor de la dinàmica dental.

El funcionament adequat de la boca a través dels actes odontològics i dels exercicis adients (centrats en la reeducació de les funcions vitals) ofereix al pacient la capacitat de crear la seva pròpia forma oral, la qual reflecteix el seu equilibri general, tant a nivell físic, emocional i mental. Aquesta tècnica la pots fer independentment de la teva edat o de la situació actual de la teva boca.

L’objectiu és permetre a la cavitat oral, assolir a la fi del tractament- recorregut vital personal- el desenvolupament harmoniós dels ossos i els músculs en les tres dimensions. Aquest procés és interdepenent, i la teràpia es realitza a nivell dels tres plans de l’ espai. Així doncs, les correctes funcions masticatòries, respiratòries, de deglució i de fonació, permetran la col·locació de les dents a la cavitat oral, segons el model que els hi correspon.

Una boca equilibrada transmet i reflecteix l’ equilibri global de la persona.”

Boca sana in Corpore sanoLongevitat amb Qualitat – Ciència i llegenda